zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn w sezonie 2013/2014 –przetarg powtórzony w części dotyczącej miejscowości: Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec, Władysławowo, Annowo, Jabłówko, Jabłowo Pałuckie, Buszkowo, Obielewo, Załachowo, Oporowo, Lubostroń, Obórznia.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.11.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: Zadanie 1 Mikuła Krzysztof, Władysławowo 22, 89-210 Łabiszyn za cenę 90 zł za 1 km odśnieżania. Zadanie 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Rol-Sad” Sp. z o. o. Lubostroń 15, 89-210 Łabiszyn za cenę 91,80 zł. Zadanie 5 Zakład Remontowo – Budowlany Zygmunt Kubiński za cenę 80 zł. Zadanie 8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRAJÓZ” Grażyna Pietryszyn, Wenecja 25, 88-400 Żnin za cenę 90,72 zł. Wymienione firmy złożyły kompletne i ważne oferty uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%.