zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.10.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano oferty złożone przez: A. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń za cenę 105 039,00 zł. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę w zakresie: część I zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 80%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20 %. B. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie 81-731, ul. Hestii 1, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń za cenę 49 512,00 zł. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę w zakresie: część II zamówienia: ubezpieczenia komunikacyjne, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100 %. 
informacja_o_wyniku_przetargu_ibp_271_10_2013 (95kB) pdf

ogłoszenie_452864_2013 (588kB) pdf

SIWZ_IBP_271_10_2013 (10689kB) pdf

załącznik_nr1 (70kB) word

załącznik_nr2 (343kB) pdf

załącznik_nr3 (242kB) word

załącznik_nr4 (190kB) excel

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (6 listopada 2013, 15:25:21)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (15 listopada 2013, 10:12:43)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1460