zamówienie na:

Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno - ekologicznego i działań gaśniczych

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Łabiszynie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp-1/2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MOTO – TRUCK” mgr inż. Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce za cenę 570 240,00 zł. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 
informacja_o_wyniku_przetargu_zp1_2013 (458kB) pdf

ogłoszenie_208975_2013 (389kB) pdf

SIWZ_ZP_1/2013 (6446kB) pdf

załącznik_nr1 (36kB) word

załącznik_nr2 (228kB) word

załącznik_nr3 (493kB) pdf

załącznik_nr4 (599kB) pdf

załącznik_nr5 (52kB) word

załącznik_nr6 (348kB) pdf

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z wysokością całkowitą 3300 mm?

Odpowiedź: Nie

2. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z mocowaniami dla drabiny trzyprzęsłowej typu DNW 3080?

Odpowiedź: Nie

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (9 października 2013, 12:18:27)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (21 października 2013, 15:09:25)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2070