zamówienie na:

Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ulicy Spółdzielczej w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.8.2013
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „BUDO – MOST” Budowa i Remont Paweł Sobieski, Orło 35, 07-320 Małkinia za cenę 666 628,14 zł brutto Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ulicy Spółdzielczej w Łabiszynie uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 
ołoszenie_426390_2013 (1456kB) pdf

informacja o wyniku przetargu IBP_271_8_2013 (76kB) pdf

protokół_z_otwarcia_kopert_z_ofertami (547kB) pdf

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_385154_2013 (49kB) pdf

ogłoszenie_186221_2013 (3415kB) pdf
SIWZ_IBP_271_8_2013 (8755kB) pdf
załącznik_nr1 (52kB) word
załącznik_nr2 (491kB) pdf
załącznik_nr3 (599kB) pdf
załącznik_nr4 - usunięto
załącznik_nr5 (52kB) word

załącznik_nr6 (757kB) pdf
załącznik_nr7 (226kB) pdf
załącznik_nr8 (52kB) pdf
załącznik_nr9 (1201kB) pdf
załącznik_nr10 (828kB) pdf
załącznik_nr11 (314kB) pdf
załącznik_nr12 (1702kB) pdf
załącznik_nr13 (486kB) pdf
załącznik_nr14 (359kB) pdf
załącznik_nr15 (506kB) pdf
załącznik_nr16 (287kB) pdf
załącznik_nr17 (313kB) pdf
załącznik_nr18 (393kB) pdf
załącznik_nr19 (678kB) pdf
załącznik_nr20 (100kB) pdf
załącznik_nr21 (1204kB) pdf
załącznik_nr22 (1210kB) pdf
załącznik_nr23 (967kB) pdf

załącznik_nr24_pozwolenie na budowę (335kB) pdf

załącznik_nr25_dokumentacja geotechniczna (1942kB) pdf

ZMIANY W SIWZ:

  • w Rozdziale 2 ust. 2 pkt. 1:

jest:

(...) Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki od nr 7 do 23, które stanowią integralną część SIWZ (...)

powinno być:

(...) Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki od nr 7 do 25, które stanowią integralną część SIWZ (...)

  • w Rozdziale 3 SIWZ:

jest:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2014r.

powinno być:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15.07.2014r

  • w Rozdziale 19 SIWZ:

dodano:

załącznik nr 24 - pozwolenie na budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ulicy spółdzielczej w Łabiszynie

załącznik nr 25 - dokumentacja geotechniczna określająca posadowienie projektowanej kładki dla pieszych nad Kanałem Noteci w miejscowości Łabiszyn

usunięto:

załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Pytanie: Czy z uwagi na warunki techniczne wykonania robót, istnieje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i przesunięcie realizacji do dnia 15 lipca 2014r?

Odpowiedź: Tak.

2. Pytanie: Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, jeżeli tak to prosimy o załączenie jego kopii?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający umieści na stronie internetowej skan pozwolenia na budowę.

3. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §3 pkt. 2 umowy, w ofercie należy ująć koszty nadzoru inwestorskiego – Inspektora Nadzoru.

Odpowiedź: Nie. Koszty związane z nadzorem inwestorskim leżą po stronie Zamawiającego. W §3 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zawarte są Obowiązki Zamawiającego, dlatego wszelkie informacje zawarte w tym paragrafie należą do obowiązków Zamawiającego. Zgodnie z treścią komparycji do projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) przez Zamawiającego rozumie się Gminę Łabiszyn reprezentowaną przez Burmistrza Łabiszyna.   

4. Pytanie: Prosimy o załączeniu dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź: Zamawiający załączy dokumentację geotechniczną.


 

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (13 września 2013, 13:10:00)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (18 października 2013, 15:14:17)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3335