zamówienie na:

Budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków do budynku PKS przy ul. Szubińskiej w Łabiszynie

zamawiający: Urząd Miejski w Łabiszynie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.4.2013
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Stanisław, Krystyna Sokołowscy s. c. Zakład Usługowo - Handlowy, ul. Jana Kausa 20, 88-300 Mogilno za cenę 50 408,60 zł brutto. Uzasadnienie: wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.