zamówienie na:

Dostawa gruzu ceglanego wraz z rozładunkiem na teren miasta Łabiszyna w 2013r.

zamawiający: Urząd Miejski w Łabiszynie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.1.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Technika - Serwis, Dominik Buzała, Łabiszyn Wieś 60B, 89-210 Łabiszyn za cenę 167 280,00 zł brutto. Uzasadnienie: wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.