Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 5 z dnia 08.11.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO-4220/38/2018 z dnia 25 października 2018 r. (data wpływu: 05.11.2018 r.)  utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Łabiszyna znak: ROŚ.6220.4.5.2018.LD z dnia 24 sierpnia 2018 r.
 
Sprawa dotyczy decyzji Burmistrza Łabiszyna stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Burmistrza Łabiszyna z dnia 11 września 2014 r., znak: ROŚ.6220.10.8.2014.LD stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów pochodzących głównie z przemysłu papierniczego w procesie odzysku R-12 na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35/2 w miejscowości Łabiszyn, gmina Łabiszyn.

plik (540kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Łabiszyna (8 listopada 2018)
Opublikował: Dominika Przybylińska (9 listopada 2018, 13:35:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 856