Uchwała nr XXXV/254/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 24 sierpnia 2022w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022- 2030Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634, póz. 1692, póz. 1725 i póz 1747), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583. póz. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. póz. 583, póz. 682, póz. 683, póz. 684, póz. 830, póz. 930, póz. 1002, póz. 1087. póz. 1383 i póz. 1561) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXV/254/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 sierpnia 2022


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022- 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1634, póz. 1692, póz. 1725 i póz 1747), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583. póz. 1005, póz. 1079 i póz. 1561) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. póz. 583, póz. 682, póz. 683, póz. 684, póz. 830, póz. 930, póz. 1002, póz. 1087. póz. 1383 i póz. 1561) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (3670kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (25 sierpnia 2022, 14:07:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255