Uchwała nr X/86/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 9 listopada 2011w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2012 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457; z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337; z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218; z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458; z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241; z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, póz. 230; z 2011 r. Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 21, póz. 113, Nr 217, póz. 1281) oraz art. 15 i art. 19 pkt l lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, póz. 613, Nr 96, póz. 620, Nr 225, póz. 1461, Nr 226, póz. 1475; M.P. z 2010 r. Nr 55, póz. 755, Nr 75, póz. 950; Dz.U. z 2011 r. Nr 102, póz. 584, Nr 112, póz. 654, Nr 171, póz. 1016), uchwala się co następuje:

Uchwała nr X/86/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457; z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337; z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218; z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458; z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241; z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, póz. 230; z 2011 r. Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 21, póz. 113, Nr 217, póz. 1281) oraz art. 15 i art. 19 pkt l lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, póz. 613, Nr 96, póz. 620, Nr 225, póz. 1461, Nr 226, póz. 1475; M.P. z 2010 r. Nr 55, póz. 755, Nr 75, póz. 950; Dz.U. z 2011 r. Nr 102, póz. 584, Nr 112, póz. 654, Nr 171, póz. 1016), uchwala się co następuje:


Uchwała (125kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2011, 14:33:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1030