Uchwała nr X/85/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 9 listopada 2011w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust. l,art.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 200 1 r. Nr 142,poz.l591; z2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 1 13, poz.984, Nr 153 póz. 1 27 i, Nr 214, poz.1806; z2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, póz. 1 568; z2004r. Nr 116 póz. 1 203, Nr 102 póz. 1055; z 2005r. Nr 172 póz. 1441, Nr 175 póz. 1457; z 2006r. Nr 17 póz. 128, Nr 181 póz. 1337; z 2007r. Nr 48 póz. 327, Nr 138 póz. 974, Nr 173 póz. 1218; z2008r. Nr 180 póz. 1111, Nr 223 póz. 1458; z2009r. Nr 52 póz. 420, Nr 157 poz.!241;z2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 póz. 1 46, Nr 106 póz. 675, Nr 40 póz. 230; z 201 Ir. Nr 1 17 póz. 679, Nr 134 póz. 777, Nr 21 póz. 113, Nr 217 póz. 1281/ oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r, o podatku rolnym /Dz.U.z 2006r. Nr 136 póz. 969, Nr 191 póz. 1412, Nr 249 póz. 1825, Nr 245 póz. 1775; z2007r. Nr 109 póz. 747; z 2008r. Nr 1 16 poz.730, Nr 237 póz. 1655; z 2009r. Nr 56 poz.458; z 2010r. Nr 96 póz. 620, Nr 226 póz. 1475 /uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/85/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust. l,art.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 200 1 r. Nr 142,poz.l591; z2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 1 13, poz.984, Nr 153 póz. 1 27 i, Nr 214, poz.1806; z2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, póz. 1 568; z2004r. Nr 116 póz. 1 203, Nr 102 póz. 1055; z 2005r. Nr 172 póz. 1441, Nr 175 póz. 1457; z 2006r. Nr 17 póz. 128, Nr 181 póz. 1337; z 2007r. Nr 48 póz. 327, Nr 138 póz. 974, Nr 173 póz. 1218; z2008r. Nr 180 póz. 1111, Nr 223 póz. 1458; z2009r. Nr 52 póz. 420, Nr 157 poz.!241;z2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 póz. 1 46, Nr 106 póz. 675, Nr 40 póz. 230; z 201 Ir. Nr 1 17 póz. 679, Nr 134 póz. 777, Nr 21 póz. 113, Nr 217 póz. 1281/ oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r, o podatku rolnym /Dz.U.z 2006r. Nr 136 póz. 969, Nr 191 póz. 1412, Nr 249 póz. 1825, Nr 245 póz. 1775; z2007r. Nr 109 póz. 747; z 2008r. Nr 1 16 poz.730, Nr 237 póz. 1655; z 2009r. Nr 56 poz.458; z 2010r. Nr 96 póz. 620, Nr 226 póz. 1475 /uchwala się, co następuje:


Uchwała (113kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2011, 13:27:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1160