Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 406) starsze aktualności »OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

27.01.2023

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁABISZYN 24.01.2023 Łabiszyński Dom Kultury godz. 16:00

12.01.2023

Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁABISZYNOBWIESZCZENIE

05.01.2023

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejInformacja dot. zmiany stawek czynszu dzierżawnego (w tym garaże gminne)

28.12.2022

Informacja dot. zmiany stawek czynszu dzierżawnego (w tym garaże gminne)OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

30.11.2022

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejObwieszczenie oraz informacja o wszczęciu postępowania

22.11.2022

Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Smytrego, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnychNabór partnerów jako: ciało konsultacyjne – opiniodawcze Rady ZIT BydOF

22.09.2022

Nabór partnerów jako: ciało konsultacyjne – opiniodawcze Rady ZIT BydOFOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r.

07.09.2022

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022r.

05.09.2022

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoOBWIESZCZENIE

11.08.2022

odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łabiszyn'.OBWIESZCZENIE

11.08.2022

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łabiszyn'.OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lipca 2022 r.

06.07.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejOBWIESZCZENIE

01.07.2022

DECYZJAINFORMACJA

28.06.2022

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIV/251/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łabiszyn i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŁabiszynieZAWIADOMIENIE

14.06.2022

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.)POSTANOWIENIE

13.04.2022

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIUinformacja

11.04.2022

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcychOBWIESZCZENIE

04.04.2022

STAROSTY ŻNIŃSKIEGO Z DNIA 04.04.2022 r.Pomoc dla obywateli Ukrainy

09.03.2022

Pomoc dla obywateli Ukrainy« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 406) starsze aktualności »