Uchwała nr XV/107/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 16 kwietnia 2008w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna za 2007 rok.Na podstawie art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz.319, Nr 104,poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560/ i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/

Uchwała nr XV/107/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 16 kwietnia 2008


w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz.319, Nr 104,poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560/ i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/


Uchwała plik2.doc (28kB) word

Załączniki Załączniki (1504kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (5 maja 2008, 15:14:04)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (28 października 2010, 11:48:36)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 992