zamówienie na:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2016r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.4.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
zawiadomienie_IGM_271_4_2016 (32kB) pdf
ogłoszenie_26418_2016 (248kB) zip
SIWZ_IGM_271_4_2016 (916kB) pdf
załącznik_nr1 (70kB) word
załącznik_nr2 (491kB) pdf
załącznik_nr3 (565kB) pdf
załącznik_nr4 (58kB) word
załącznik_nr5 (52kB) word
załącznik_nr6 (370kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (5 lutego 2016, 15:22:12)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (23 lutego 2016, 11:58:48)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308