Uchwała nr VI/49/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 maja 2019w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie za 2018 rokNa podstawie art. 121 ust. 4 pkt. 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. póz. 2190 i póz. 2219 oraz z2019r. póz. 492 i póz. 730), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się co następuje:

Uchwała nr VI/49/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie za 2018 rok

Na podstawie art. 121 ust. 4 pkt. 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. póz. 2190 i póz. 2219 oraz z2019r. póz. 492 i póz. 730), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się co następuje:


uchwała (302kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 maja 2019, 10:24:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96