Uchwała nr V/41/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 marca 2019w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2019 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. póz. 506) oraz art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., póz. 122) po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcą obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Łabiszyn, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/41/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 marca 2019


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. póz. 506) oraz art. l la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., póz. 122) po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządcom i dzierżawcą obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Łabiszyn, uchwala się, co następuje:


uchwała (1231kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 kwietnia 2019, 11:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147