Uchwała nr V/39/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 marca 2019w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2019r., póz. 506) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z2018r. , póz. 1508, póz. 1693, póz. 2192) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., póz. 1007) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/39/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 marca 2019


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2019r., póz. 506) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z2018r. , póz. 1508, póz. 1693, póz. 2192) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., póz. 1007) uchwala się, co następuje:


uchwała (668kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 kwietnia 2019, 11:18:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110